Закат
20:30
До Йом Кипур осталось
4 дня
05.07.2014
27 Нисан
Элула
1

על הפרויקט


יהודים הגרים בתפוצות, חווים שילוב מיוחד: שומרים על הייחודיות שלהם, ומשפיעים על החיים במדינה בה מתגוררים.


בשנת 2014, תשומת לב כל העולם הופנתה לאוקראינה. חלק גדול מהאירועים שהתרחשו שם הושפעו על ידי היהודים במדינה – פוליטיקאים ואנשי עסקים, מתנדבים בחזית, אנשים תרבות ורבנים. אילו אתגרים עומדים בפני אנשים אלו, אילו ערכים נושאים עימם ואיך עובד זיכרון הדורות של היהודים? אילו הקבלות קושרות בין אוקראינה המודרנית לישראל? איך חיים היהודים כיום בארץ הקודש ובכל העולם?


על כל זה, יספר JewishNews.com.ua – המהדורה היהודית הראשונה באוקראינה שיוצאת באנגלית, רוסית ועברית, בתמיכת הקהילה היהודית במאוחדת באוקראינה.


- JewishNews.com.ua ראיונות, דיווחים, דעות מומחים והרבה חדשות.


יש לנו, על מה לדבר ומה ללמוד אחד מהשני!