Закат
20:30
До Йом Кипур осталось
4 дня
05.07.2014
27 Нисан
Элула
1
ואדים חדקוב

15.01.2015
13:00

מספר על היד
מתקרב יום השנה ה70 לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ. מנהיגי העולם יתכנסו בפולין ב27 בינואר, על מנת לחלוק זיכרון וכבוד למיליוני היהודים, שנרצחו במחנה. מפתיע, שבקרב 7500 הניצולים מהמחנה היה זה, שכל חייו נזכר בשנותיו במחנה בעדינות...

את התמונה הזאת עשיתי במקרה. בערך לפני 15 שנה, אם לא יותר, תוך שאני מנסה להינצל מגשם האביב הירושלמי, נכנסתי לחנות קעקועים חדשה באותה העת, של מישקה אלוקוב שעוד חי באותה התקופה, ושל דן החי עד היום.

כעבור כמה דקות נכנס הסבא הזה עם המספר על היד. בשבילנו, תושבי ירושלים, זו היתה אקזוטיקה מסוימת לראות סבים וסבתות כאלה. ולפעמים הם נכנסו לחנויות קעקועים לשאול האם ניתן להסיר את המספר.

לכן אני זוכר, שדן מיד התחיל לנפנף בידו ולהסביר, שהם לא מוחקים קעקועים, אלא רק עושים אותם. אך הסבא קטע אותו, באומרו שהוא רוצה לשחזר את המספר...

אני זוכר, כיצד שלושתנו נרעדנו, זה היה בלתי צפוי. אנשים שרוצים לשכוח מזה, מובנים לי. אבל לשחזר את הזיכרון מהזוועה הזו... אישית פעם ראשונה נתקלתי בזה. בינתיים שדנילה ומישקה התווכחו, מי ייקח על עצמו את המשימה, כיוון שרק מהמחשבה על זה, שאתה יושב במרכז ירושלים ומקעקע ליהודי מספר על היד, גרמה לחלחלה, אני נדנדתי לזקן עם שאלות מטומטמות על כך, מדוע הוא רוצה לשחזר את זה, ומה זה אומר.

והוא סיפר לי סיפור אהבה פשוט ובנאלי... על אהבה.

אני יכול להתבלבל בתאריכים ומספרים, אבל העיקר לא בהם. כאשר הוא היה בן 15, וזה היה בערך לפני 70 שנה, הביאו אותו לאושוויץ וקעקעו את המספר הזה.

באותו היום הוא הכיר נערה בשם אוורט (רוזה), שהיתה בת 13, וגם לה קעקעו מספר באותו היום. הם התאהבו אחד בשני, חיו מספר שנים במחנה ההשמדה, תוך שהם משוחחים דרך גדרות התיל, שרדו, יצאו בחיים, וחיו חיים שמחים כל חייהם.

והנה אוורט כבר איננה מזה 10 שני, והמספר על היד, ואושוויץ, וכל הזוועה הזו – כל זה נותר דבר היחיד, שמקשר בינו לבין האושר ההוא, והילדה ההיא, אוורט, שתשאר תמיד שלו.
זה הזמן והמקום, בו הוא היה מאושר. והיום בדיוק אותו יום, בו הם הגיעו לאושוויץ, וקעקעו להם את המספר הזה...

...במצלמה שלי היו שני צילומים אחרונים בסרט הצילום, לא גיליתי את שם הסבא הזה. וגם לא צריך. אך את שמה, משום מה, זכרתי.

מקור:

facebook.com/vadim.hodakov

חזרה למאמרים
15.01.2015
13:00
1/6
2659

סטניסלב לם: יהודי לפי חוקי נירנברג

ביום 12 בספטמבר סופר לספרות בדיונית אשר כתב את "סולאריס" היה יכול להיות בן 94

1271

איליה דבורקין: אוקראינה זה אחד המוקדים היהודיים העיקריים ברמה העולמית

אחד ממייסדי החברה "סמבטיון" מספר על יהדות, על אוקראינה היהודית ועל חקירות של נוער יהודי בתחום אומנות