Закат
20:30
До Йом Кипур осталось
4 дня
05.07.2014
27 Нисан
Элула
1
14.05.2015

בירחון ספרותי "דניפרו" יפורסמו יצירות של משוררים יהודיים מודרניים אוקראיניים

עבודותיהם של אומנים יהודיים יפורסמו כבר בגיליון של חודש יוני

בגיליון של יוני לירחון אוקראיני לאומנות וספרות "דניפרו" מתכננים לפרסם יצירות של משוררים יהודיים מודרניים אשר גרים באוקראינה. הפרויקט יהיה לחלק של סדרת פרסומות שירה של מיעוטים לאומיים של אוקראינה.

מהדורת הירחון מבקשת את המשוררים לשלוח את עבודותיהם באוקראינית או בשפת האם שלהם עם תרגום אוקראיני. המהדורה קבעה פרס כספי על היצירות אשר יפורסמו בירחון.

"דניפרו" הוא הירחון לאומנות וספרות באוקראינית המנוסה ביותר, הוא מפרסם את יצירותיהם של אומנים מודרניים. הוא יוצא לאור משנת 1927. שיא ההצלחה של הירחון היה בשנות ה-60. בירחון פורסמו עבודות של א.דובז'נקו, א.גונצ'ר, ב.אולייניק, ל.קוסטנקו, י.סביטליצ'ני, י.דרץ', ג.טיוטיוניק, פ.טיצ'ינה, מ.רילסקי ואחרים רבים.

בשנת 2012 הירחון נרשם בספר לשיאי אוקראינה בקטגוריה "הוצאה לאור" בתור הירחון לאומנות וספרות ליוצרים מודרניים אשר כותבים באוקראינית הישן ביותר.

המקור: Vaad

On topic

במחלניצקיי נפתחה תערוכה לכבוד מאה שנה לארגון הג'יונט

30.12.2014
1/6
2659

סטניסלב לם: יהודי לפי חוקי נירנברג

ביום 12 בספטמבר סופר לספרות בדיונית אשר כתב את "סולאריס" היה יכול להיות בן 94

1271

איליה דבורקין: אוקראינה זה אחד המוקדים היהודיים העיקריים ברמה העולמית

אחד ממייסדי החברה "סמבטיון" מספר על יהדות, על אוקראינה היהודית ועל חקירות של נוער יהודי בתחום אומנות